Jämför pris och offerter på kaffeautomater
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än 1 minut!

Typ av maskin?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 21 maj 2021

Vad är priset för en kaffeautomat?

Inköp av kaffeautomat - vad ska du tänka på?

Då du planerar att köpa in en eller flera kaffeautomater till din verksamhet finns det ett flertal element som du bör överväga innan du fattar beslutet om vilken slags maskin du vill ha såväl som vilken leverantör du ska vända dig till. Detta beror på att det är många faktorer - såsom kvalitet, kapacitet och pris, som skiljer olika slags kaffeautomater åt. I generella termer kan man dock säga att det finns två typer av kaffeautomater - de som har kapacitet att brygga ett flertal varianter av kaffe och de som enbart kan leverera vanligt svart kaffe. Den mest förekommande av dessa på arbetsplatser runt om i landet är den typ med kapacitet att brygga olika slags kaffesorter såsom cappuccino och espresso, men även drycker såsom varm choklad. Det är därför väsentligt att du reflekterar över de behov och önskningar på arbetsplatsen som en kaffeautomat ska täcka. Det är även viktigt att besluta om huruvida denna ska brygga kaffe på hela bönor, malet kaffe, eller pulverkaffe. Detta beslut har nämligen en avgörande betydelse för såväl kvalitet som pris på den slutgiltiga produkten, då användandet av hela bönor höjer nivåerna för dessa element.

Vilka funktioner söker du i en kaffeautomat?

Kaffeautomater finns i dag med en rad olika funktioner och kapabiliteter, det är därför viktigt att vid jämförelser av olika typer och modeller fastställa vad som värderas högst inom just din verksamhet - kvalitet eller kvantitet. Vem är det som ska använda den nya kaffeautomaten? Vilka preferenser och önskningar har dessa individer för den slutgiltiga produktupplevelsen av en rykande färsk kopp kaffe i handen? Om den eller de kaffeautomater du planerar att införskaffa är tänkta att enbart användas av personalen på arbetsplatsen bör kanske fokuset i denna situation ligga på kvantitet - det vill säga att kaffeautomaterna ska kunna brygga stora mängder kaffe på kort tid, för att kunna förse all personal med nybryggt kaffe. Ska kaffeautomaterna istället placeras i en möteslokal eller reception där man mottar externa individer bör kanske fokuset ligga på kvalitet - det vill säga att kaffeautomaterna i detta fall ska förmedla en exklusiv och välkomnande image.

Olika typer av kaffeautomater?

Marknaden för kaffeautomater bjuder i dag på en mängd olika typer och modeller, vilka huvudsakligen kan delas in i två kategorier - de som enbart brygger vanligt svart kaffe och de med kapacitet att servera olika varianter av varma drycker. Vilken typ av kaffeautomat du väljer bör således bero på det primära kafferelaterade behov som existerar inom den specifika verksamheten. Ska kaffeautomaterna vara kapabla att servera många koppar kaffe på ett tidseffektivt sätt är en bryggare av vanligt svart kaffe att föredra för arbetsplatsen (kvantitet). Om kaffeautomaternas syfte däremot är att förse verksamheten med en känsla av lyx hos interna medarbetare såväl som hos externa besökare, är den rätta typen sådana kaffeautomater som har kapacitet att brygga olika slags kaffevarianter (kvalitet).

Olika former för anskaffning av kaffeautomater?

Vid anskaffning av kaffeautomater kan man använda sig av olika slags lösningstyper såsom inköp, hyrning eller leasing. Prisnivån för denna typ av vara varierar brett och beror på en mängd olika parametrar. Faktorer som påverkar anskaffningspriset för kaffeautomater utgörs av dessas storlek och utval av serverbar dryck, såväl som av design, modelltyp, kapacitet och prestanda. Ytterligare element som är avgörande för priset består av huruvida automaten brygger kaffe på hela bönor eller på mer ekonomiska alternativ (malet kaffe eller pulver). Då det är mer kostsamt att brygga kaffe på hela bönor, blir följaktligen driftskostnaden högre för de kaffeautomater som brygger varma drycker på denna typ av ingrediens.

Köpa kaffeautomater

Priset för att köpa nya kaffeautomater varierar generellt mellan 10.000 och 70.000 SEK. Det aktuella priset sammanhänger naturligtvis med produktens funktion och kapacitet, men även med faktorer såsom design och varumärke.

Hyra eller leasa kaffeautomater

Genom att hyra eller leasa kaffeautomater följer fördelen av att inte behöva underhålla dessa specifikt - detta sköter tillverkaren eller leverantören som säljer denna tjänst, om ett avtal tecknats kring detta. Allt från installation till påfyllning, rengöring och underhållsservice kan alltså skötas av den organisation som hyr eller leasar ut varan, vilket gör detta alternativ till ett tidseffektivt och bekvämt sådant för din verksamhet. Däremot kan det i längden bli mer kostsamt att teckna ett hyres- eller leasingavtal för kaffeautomater, än det blir att köpa sådana.