Jämför pris och offerter på kaffeautomater
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än 1 minut!

Typ av maskin?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 21 maj 2021

Fairtade och ekologiskt kaffe

Vikten av en hållbar kaffeproduktion

Jordbruk för och odling av kaffe har under många år upplevt bristande utveckling med hänsyn till nyinvesteringar. Samtidigt medför en ökad efterfrågan via en växande kaffemarknad på internationell basis krav på en hållbar produktion. En produktion som bör vara hållbar på lång sikt och ta hänsyn till intressen och överlevnad hos såväl människa som miljö.

Kaffe är för många utvecklingsländer en av de viktigaste exportvarorna och efter råolja världens näst största handelsvara. Produktionen av kaffe omfattar direkt cirka 25 miljoner odlare världen över och är försörjnings-källan för mer än hundra miljoner människor. De flesta av kaffeodlarna i världen lever under svåra förhållanden, såväl ekonomiska som sociala.

En låg utbildningsnivå och därigenom bristande förmåga att förstå och anpassa sin verksamhet efter marknadsmekanismer medför att kaffeodlare i utvecklingsländer har svårt att hantera prispressen på marknaden. Denna prispress förkroppsligad genom lokala upphandlare kombinerat med signifikanta fluktuationer i världsmarknadspriser för kaffe gör det även svårare för odlarna att långsiktigt planera sin verksamhetsdrift. I detta sammanhang presenterar Fairtrade en direkt tillgång till en internationell marknad för kaffeodlare. Detta under etablerade villkor som möjliggör en stabilare ekonomi i tillägg till godare grundlag för en produktion hållbar på lång sikt.

Vad är Fairtrade?

Fairtrade är en produktmärkning vars kriterier idag finns att applicera på ett tjugotal olika produktgrupper. Majoriteten av dessa produktgrupper utgörs av livsmedel såsom kaffe, bananer, te, choklad och socker. Även produktgrupper såsom blommor, bollar, bomull, guld och trä kan klassificeras av en Fairtrade-märkning.

Produktmärkningen Fairtrade är oberoende och främjar kaffeodlare världen över bland annat genom att:

  • Skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
  • Via organisationen Fairtrade International (där Sverige representeras genom organisationen Fairtade Sverige) utveckla kriterier för att stödja odlare och anställda i utvecklingsländer.
  • Via FLO-Cert - ett oberoende kontrollorgan med ISO65-ackreditering, övervaka produktionsförhållandena hos odlare.

Hur kan företag och konsumenter göra en skillnad genom att välja Fairtrade-märkt kaffe?

För att kunna möta en stigande efterfrågan på såväl vanligt som ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe på en växande internationell marknad, är jordbruket för kaffe i behov av ökad effektivitet och nyinvesteringar. Under 2010-2011 vidtog därför Fairtrade International åtgärder för att stärka kaffeodlarna i sin verksamhet. Dessa åtgärder bestod bland annat av att höja minimipriset för kaffe på världsmarknaden, såväl som att höja Fairtrade-premien och den ekologiska prisdifferentialen.

Via de kriterier som fastställts av Fairtrade International garanteras kaffeodlare som använder produkt-märkningen Fairtrade en extrabetalning på 0,30 amerikanska dollar per pound kaffe, om de säljer sina bönor som ekologiskt certifierade. Efterfrågan på ekologiskt kaffe ökar kontinuerligt. Trots detta har allt färre kaffeodlare sett behovet av att behålla sin ekologiska certifiering, då världsmarknadspriset på kaffe har stigit. Den av Fairtrade International införda prisdifferentialen på ekologiskt certifierade bönor ger emellertid odlarna incitament att fortsätta satsa på denna produktion. Så genom att välja Fairtrade-märkt kaffe i butik kan konsumenter göra en skillnad genom att positivt bidra till en hållbar utveckling av kaffeodlarnas produktionsverksamhet, i tillägg till en hållbar utveckling ur ett miljömässigt perspektiv.