Jämför priser på kaffeautomater
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade & omnämnda
1
2
3
Få upp till 4 offerter här Kaffeautomater - Få upp till 4 gratis offerter från ledande leverantörer
Det tar mindre än 1 minut!

Hur många koppar konsumerar ni dagligen?

Det tar mindre än 1 minut!
Senast uppdaterad: 29. juli 2016

Kaffelösning för café och restaurang

I restaurangbranschen är nybryggt kaffe en av de mest populära dryckesvarorna - bland såväl gäster som personal. Kaffe är även en av de varor som genererar mest förtjänst per såld kopp, det är därför viktigt att ha en högkvalitativ automat som framställer gott och prisvärt kaffe. En god kaffelösning är alltså nödvändig för den verksamhet som säljer exempelvis kakor och andra typer av bakverk, eftersom kunder på ett sådant ställe förväntar sig att kunna avnjuta en kopp kaffe till sin fika.

Innan man väljer en ny kaffeautomat till sin verksamhet bör man överväga en rad faktorer och egenskaper vid olika typer av maskiner. Vilken bryggningsmetod passar bäst för den specifika verksamheten? Behöver personalen på exempelvis ett kafé utbildas för att effektivt kunna använda den nya kaffeautomaten - en så kallad barista-utbildning? På grundlag av den lösning som passar den enskilda verksamheten bäst kan man sedan välja en kaffeautomat med tillfredsställande kapacitet.

Olika typer av kaffelösningar

Innan du beslutar dig för vilken typ av kaffelösning du ska använda i din kafé- eller restaurangverksamhet är det en god idé att läsa på om ämnet; att ha en generell förståelse för hur kaffe på olika sätt kan bryggas. De vanligaste formerna för kaffebryggning på kafé eller restaurang sker via semi-automatiska, hel-automatiska, eller super-automatiska maskiner. Läs vidare för att skapa dig en överblick över vad dessa olika lösningar innebär.

Semi-automatisk espressomaskin

Denna typ av espressomaskin kallas semi-automatisk eftersom den kräver att en barista gör en del manuellt arbete för att maskinen ska kunna framställa kaffe. En semi-automatisk espressomaskin består bland annat av ett filter där malet kaffe ska påfyllas. Detta innebär att baristan först ska mala det kaffe som kunden valt ut och sedan placera detta kompakt i filtret - en process som är speciellt viktig eftersom den rätta mängden motstånd som är nödvändig för en effektiv bryggning måste skapas.

Efter malning och placering av kaffe i det filter som används vid en semi-automatisk espressomaskin ska baristan som framställer drycken fästa filtret på maskinen och sedan trycka på automatens av/på-knapp. Här tar espressomaskinens elektriska pump över och drar vatten från pannan, vilket sedan under tryck tvingas genom den kompakta kaffesumpen i filtret. När det färdiga kaffet sedan är utvunnet från maskinen ska baristan endast trycka på av/på-knappen igen.

Semi -automatisk -espressomaskin

Hel-automatisk espressomaskin

Denna typ av espressomaskin kallas hel-automatisk eftersom den enbart kräver att baristan som använder den trycker på av/på-knappen en gång - vid starten av bryggningen. I övrigt liknar denna typ av maskin den semi-automatiska maskinen som ovan beskriven, med skillnaden av att den hel-automatiska maskinen stänger av sig själv när dess elektriska pump dragit vatten från pannan som sedan tvingats genom den kompakta kaffesumpen i filtret. När den förutbestämda mängden kaffe bryggts stoppar således maskinen på egen hand, utan manuell aktivitet från baristan.

Hel -automatisk -espressomaskin

Super-automatisk espressomaskin

Denna typ av espressomaskin kallas super-automatisk eftersom den på enbart ett knapptryck är kapabel att framställa en kopp kaffe; var uppgift i processen av att framställa en kvalitativ dryck överlämnas åt maskinen, på en bråkdel av den tid som krävs vid de andra två metoderna som ovan beskrivna. En super-automatisk espressomaskin innehåller dock samma grundläggande mekanismer som en semi- eller hel-automatisk espressomaskin, därutöver även en automatisk kaffekvarn som maler hela kaffebönor.

När en barista framställer kaffe med hjälp av en super-automatisk espressomaskin behöver han eller hon enbart trycka på maskinens brygg-knapp. Maskinen börjar då med att mala de hela kaffebönor som är förutbestämda för den specifika dryck som ska bryggas - exempelvis espresso eller kaffe latte. Sedan pressas de malda bönorna innan vatten tillsätts för att framställa den färdiga drycken. Alla aktiviteter i processen av att utvinna kaffe från en super-automatisk espressomaskin övervakas av ett integrerat EDB-system.

Super -automatisk -espressomaskin

Om du är intresserad av en ny kaffelösning för din verksamhet kan du fylla i formuläret här, för att bli kontaktad av olika leverantörer för sådana lösningar. Erbjudandet är kostnadsfritt och helt utan förpliktelser.