Jämför pris och offerter på kaffeautomater
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än 1 minut!

Typ av maskin?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Vad påverkar priset för kaffe?

Råvarupris och marknadsfluktuationer

Priset på råvaror utgör en stor del av konsumentpriset för de produkter som framställs av de specifika råvarorna. När handeln upplever en minskning eller ökning i kostnader, som ett resultat av förändringar i bland annat de omvärldsfaktorer som påverkar råvarupris och valutakurs, visas detta i konsumentpriset för varan i fråga. Vid kortsiktiga marknadsfluktuationer påverkas istället handlarens vinstmarginaler, med förutsättning av att en fungerande konkurrens råder på marknaden.

Prissättningen för kaffe i handeln styrs i tillägg till marknadsfluktuationer av:

  • Konjunkturer.
  • Utbud.
  • Efterfrågan.
  • Valutakurs.
  • Spekulation.
  • Effektivitet.
  • Konkurrens.

Råvarutillgångens prisinverkan

I början av produktionsledet för kaffe styrs priset av den rådande råvarutillgången. Därmed höjs priset på kaffebönor om odlaren drabbas av miljömässiga faktorer såsom torka och översvämningar, vilket begränsar skörden av kaffebönor. Vid en sådan situation kan odlaren ta ut ett högre pris för sina varor, eftersom marknadens efterfråga blir större än den mängd varor som finns till utbud. När odlaren höjer sina priser, höjer även de nästkommande leden - producent och handlare, sina priser, vilket innebär att slutpriset för kaffe i butik höjs.

Råvaror såsom kaffebönor är börsnoterade vilket innebär att priset för dessa påverkas av spekulationer och förväntningar inom olika marknader. Det rådande ekonomiska läget har även en inverkande kraft på prissättningen av kaffe, tillsammans med växelkurs, räntenivåer, energipriser och lönekostnader. Andra faktorer som påverkar det pris som konsumenter betalar för kaffe utgörs av skatter, lagar och tullar.

Punktskatter, tillgång och efterfrågan

Moms är ett exempel på en typ av punktskatt som har en direkt inverkan på priset för en vara såsom kaffe. Beskattning av företagsvinster, däremot, påverkar priset indirekt genom att angripa verksamhetens produktionskostnader. Dessa former för beskattning kan illustreras genom det faktum att EU inte har någon tullsats på råkaffe, men på rostat kaffe.

Tillgång och efterfrågan är två grundläggande ekonomiska koncept som justerar hur effektiv en specifik marknad är på att allokera sina resurser. Dessa faktorer styr slutpriset på den vara som marknaden är utformad efter.

  • Tillgång: den totala mängd av en vara som alla säljare på marknaden erbjuder till ett visst pris.
  • Efterfrågan: den totala mängd av en vara som alla konsumenter på marknaden vill köpa till ett visst pris; konsumenternas köpbeteende.

Om den mängd som konsumenterna på en marknad efterfrågar är högre för varor med differentierande attributer, exempelvis ekologiskt kaffe, ökar prisnivån för sådana varor.